Täpp/Paiste/Kuusk/Kala/Bartels/Seppik/Kröönström (TÜ VKA) (Eesti / Estonia) KIBE!

Baltoscandal 2024

Medium
Pulm kui nähtus on miski, millest tekib kõigil ettekujutus – pärinegu see filmidest,
lavastustest, tuttavatelt, perest või iseenda minevikust-olevikust-tulevikust. Pulma
pidamine on otsus, mille poolt- ja vastuargumendid on tähtsad, olenemata sellest, kas
kooselu algust tähistatakse või mitte.

Lavastusprojekt “KIBE!” on pulm formaalse ja mitteformaalse osaga: kohtumise,
pühitsemise, õnnitlemise ja pidutsemisega. Külalised on osa kahe inimese elu kõige
õnnelikumast päevast, nad teevad kaasa noorpaari füüsilise ja emotsionaalse rännaku:
liikudes ühest paigast teise, puudutades tundespektri eri sfääre. Ühiselt osaletakse
rituaalis, sotsiokultuurilises mängus, kus jälgijatest saavad kaasmängijad.

Ka sel korral tahaks lihtsalt naeratada ja loota perfektset päeva, elada vaikides kaasa,
sest nii on kombeks – pulm on sündmus, mil keegi ei tohi kahelda. Aga kui seekord
küsiks “miks”?

Miks, kuidas, kellele tehakse ja mida see tähendab? Mis eesmärk on pulmal, selle
kümnetel detailidel, mis on valikute taga? Miks abiellutakse ja nii ka pulma peetakse;
kellel üldse on õigus selleks? Miks ideaalsuse loor lämmatab – kas selles nii reaalselt
tunduvas hetkes on terake või rohkem fiktiivsust, pettekujutelmi, peidetud motiive või
koguni lootusetust? Kuidas see kõik mõjutab siirust, hoolivust, armastust?

Pulmale kohaselt lahutab külaliste meelt live-bänd, sähvivad tuled ja tühjenevad
taldrikud-klaasid. Saab tantsu ja laulu, kuuleb tooste, sõnavõtte, naeru, näeb õnne ja
joovastust. Ja pisaraid. Mitte ainult rõõmust. Sest on vaid teatud aeg, mil illusioon püsib:
kaua sa ikka argisuse eest end varjad, pahesid ja süngust alla surud, inimloomuse ihasid
ja aplust peidad. Lõpuks on inimene ikka ainult inimene. Ei midagi võimsamat. Või
siiski? Hõissa, pulmad!

NB! Pulm kestab kokku 3 tundi. Selle aja jooksul liigutakse jalgsi ringi Rakvere linnas ja
siseruumides (eri korrustel). Pulmas mängib vali muusika.

/- - -/

Täpp/Paiste/Kuusk/Kala/Bartels/Seppik/Kröönström (UT Viljandi Culture Academy)
IN SICKNESS AND IN HEALTH

A wedding is a phenomenon that everyone has an idea of – whether it stems from films,
theater, the experience of friends, family, or one’s own past, present or future. Holding a wedding is a decision in which the pros and cons are important, whether the beginning of partnership is celebrated or not.

The performance „In sickness and in health” is a wedding with a formal and informal
part: gathering, ceremony, congratulating and celebrating. The guests are part of the
happiest day of two people’s lives, they join the couple on a physical and emotional
journey: strolling from place to place, touching different spheres of the emotional
spectrum. All parties participate in a ritual, a sociocultural game where the onlookers
play along.

As always, the impulse is to simply smile, hope for a perfect day and to sympathize
silently because such is the custom - a wedding is an event where no one is allowed to
have doubts. But what if this time someone asked “why”?

Why, how, to whom is it held and what does it mean? What is the purpose of the
wedding, its thousand details? What is behind the choices? Why do people get married
and hold weddings; who even has the right to do so? Why is the veil of idealism so
suffocating - is the moment that seems so real tinged with grain or two of fiction,
delusions, hidden motives, or even hopelessness? How does all this affect sincerity, care,
love?

As is the custom at a wedding, the guests will be entertained by a live band, the lights
flash and the plates and glasses are emptied. There is dancing and singing, toasts,
speeches and laughter. You can see the happiness and exaltation. And tears. Not just out
of joy. Because the illusion only lasts a certain time: how long can you hide from the
mundanity, suppress the vices and gloom, hide the desires and greed of human nature.
In the end, we’re only humans. Nothing more. Or maybe…? Hooray! Wedding day!

NB! The wedding’s duration is 3 hours in total. During this time, there is walking around the city and buildings (on different levels and floors). Loud music is played at the wedding.

R / Fri 5.07 17:00 Rahvaaed
L / Sat 6.07 18:00 Rahvaaed

Soovituslik alates 14. eluaastast. / Recommended from the age of 14.

Idee / Idea Robin Täpp; Autorid-etendajad / Author-performers Maria Paiste, Mihkel Kuusk, Liisbeth Kala, Karl Jakob Bartels, Maria Helena Seppik, Oskar Kröönström; Lavastusdramaturg / Production dramaturg Isabel Laiapea; Kunstnik / Designer Reti Pauklin; Valguskunstnik / Lighting designer Timo Tali; Helikunstnik / Sound designer Tõnis Veelmaa; Muusikud / Musicians Ott Ajaots, Markus Lehtsalu, Robin Kiisholts; Korraldus / Producer Eleriin Miilman

Lisaks osalevad Rakvere linna inimesed / Additionally, the community of Rakvere is participating.

Toetajad Eesti Kultuurkapital, MTÜ KaRakTer, Rakvere linn, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia. / Supported by Cultural Endowment of Estonia, Municipality of Rakvere, MTÜ KaRakTer, University of Tartu Viljandi Culture Academy.
 
Ürituse korraldaja:
SA Rakvere Teatrimaja
Kreutzwaldi 2a Rakvere 
44314 Lääne-Virumaa
 329 5444
+372 5268461
reg.nr 90003491 


Toimumisajad

Minu Piletimaailm

Telli uudiskiri

Piletimaailma haldab

SA Eesti Draamateater
Registrikood: 90008264
Pärnu mnt. 5
Tallinn, 10148, Eesti