Andmekaitsetingimused

Piletimaailm on ühisplatvorm, mis vahendab pileteid teatrite ja muude üritusekorraldajate näidenditele ja üritustele (edaspidi Piletimaailm). Klientide sujuvaks teenindamiseks töötlevad isikuandmeid Piletimaailmas (kaas)vastutavad töötlejad ühiselt. Vastutavate töötlejate nimekiri on kättesaadav siit.

Piletimaailmas töödeldavate isikuandmete osas on määratud kliendi jaoks kontaktpunkt: SA Eesti Draamateater. Andmetöötlusküsimustele vastab Helve Täht, e-posti aadressiga [email protected].

Isikuandmete edastamine on vajalik IT-teenusepakkujatele ja raamatupidajale nende teenuste osutamisel. Lisaks võib isikuandmete edastamine olla vajalik õigusnõustajale teenuse osutamiseks ning riigiasutustele nende nõudmisel.

Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused:

 • Nõusolek. Kliendil on võimalik igal ajal oma nõusolek tagasi võtta.
 • Lepingu sõlmimine ja täitmine.
 • Seadusjärgne kohustus (raamatupidamise seadus (algdokumentide säilitamine), riigiasutuste nõuded).
 • Õigustatud huvi andmete säilitamiseks ning vajadusel õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks ja kaitsmiseks.

Isikuandmete töötlemise eesmärgid:

 • Sujuva klienditeeninduse korraldamiseks ning lepinguliste kohustuste täitmiseks:
  • netipoes kliendi-identiteedi tuvastamiseks ning iseteeninduslike piletiostude ja muude netipoe toimingute tegemiseks;
  • piletite müügil ja tagasiostul;
  • piletiostja probleemide lahendamisel (näiteks kadunud piletite taasväljastamine);
  • istekohtade või piletite broneerimisel.
 • Raamatupidamislikul eesmärgil (arvete säilitamine);
 • Uudiskirjade saatmiseks;
 • IT-süsteemi turvalisuse ((võrgu)turve eesmärgil. Süsteemsetes logides on kirjas netipoe külastajate tegevustest tekkivad tehnilised andmed – päringutega saadetud info, päringu teostamise aeg, päringu teostaja IP-aadress, päringu õnnestumise/ebaõnnestumise asjaolud ja kasutajasessiooni identifikaator;
 • Oma õiguste kaitseks.

Andmesubjekti õigused

 • Õigus saada teavet ja tutvuda andmetega, sh saada koopia enda isikuandmetest;
 • Õigus ebaõigete isikuandmete parandamisele;
 • Õigus nõuda andmete kustutamist ja/või töötlemise piiramist. Kustutamisnõude rahuldamine või töötlemise piiramise rakendamine sõltub faktilistest asjaoludest – kui vastutav töötleja nõuet ei rahulda, saadetakse andmesubjektile sellekohane põhjendus ühe kuu jooksul.
 • Õigus küsida õigustatud huvi analüüsi. Selleks tuleb saata e-kiri e-posti aadressile [email protected].
 • Õigus esitada vastuväide isikuandmete töötlemise osas, mis toimub õigustatud huvi alusel.
 • Õigus andmete ülekandmisele. Andmesubjektil on õigus saada teda puudutavaid isikuandmeid, mis on Piletimaailma edastatud, struktureeritud, üldkasutavas vormis ning masinloetaval kujul ning nende ülekandmist teisele vastutava töötleja, v.a kui see ei ole tehniliselt teostatav või kui see kahjustab teiste isikute õigusi ja vabadusi. Piletimaailm väljastab isikuandmed masintöödeldaval JSON-kujul.
 • Õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

Piletimaailma netipood on avalikult nähtav ja kasutatav kõigile külastajatele. Eeldame, et alla 14 aastased lapsed on andnud nõusoleku oma isikuandmeid töödelda ning pileteid osta hooldaja nõusolekul. Hooldajate loata meile jagatud alla 14 aastaste laste isikuandmed kustutatakse, kui selline juhtum on Piletimaailmale teatavaks tulnud.

Piletimaailmas töödeldakse:

 • Pileti ostnud registreerimata kasutaja isikuandmeid;
 • Registreeritud kasutaja isikuandmeid.

Registreerimata kasutaja

Piletimaailma netipoe ja selles müügisolevate üritustega tutvuvatelt külastajatelt ei nõuta isikuandmete esitamist. Isikuandmete esitamine on vajalik kõikide netipoes sooritatavate ostudega, mille käigus on kliendil kohustuslik sisestada:

 • ees- ja perenimi
 • e-posti aadress või telefoninumber

E-posti aadressi või telefoninumbri sisestamine on vajalik seetõttu, et saata arve ning kinnitus tehingu toimumise kohta. Lisaks on kontakt vajalik olukorras, kus üritusega seoses on vajalik olulist informatsiooni jagada (üritus jääb ära, ürituse aeg muutub). Üldandmete edastamine on lepingust tulenev kohustus ning ilma nende andmete sisestamiseta ei ole võimalik ostu sooritada.

Lisaks on võimalik vastutaval töötlejal lisada platvormi kliendi aadress, kui klient soovib pileteid ka posti teel. Samuti säilitatakse nõusolekut turundusteadete vastuvõtmiseks, kui klient on andnud nõusoleku saada teavitusi tulevikus toimuvatest etendustest. Nõusolekut saab anda ja eemaldada teavitades sellest soovist e-posti teel.

Eeltoodud isikuandmed on nähtavad kõikidele vastutavatele töötlejatele. Seda seetõttu, et kliendil oleks võimalik ükskõik millisest müügipunktist saada teavet enda isikuandmete osas, sh ostetud piletite osas. Samuti on võimalik ükskõik millises müügipunktis printida välja ostetud ürituse pileteid (näiteks võib see vajadus tekkida, kui pilet on inimesel kadunud).

Registreerimata kasutaja telefoninumbrit ja/või e-posti aadressi säilitatakse kolm aastat ürituse toimumise ajast lähtudes Piletimaailma õigustatud huvist ning arvestades tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 146 lõikega 1. Arvet koos kliendi nimega säilitatakse 7 aastat vastavalt raamatupidamise seadusele.

Kõik Piletimaailma netipoe külastajad võivad liituda uudiskirja tellijaks sisestades Piletimaailma võrgulehel vastavasse lahtrisse oma e-posti aadressi.

Registreeritud kasutaja

Registreeritud kasutaja kohta on Piletimaailmas järgnevad andmed:

 • ees- ja perenimi
 • e-posti aadress
 • telefoninumber (vabatahtlik)
 • kasutaja registreerimise ja e-posti kinnituste aeg
 • piletite broneeringud
 • piletite kontrollimised
 • ostuajalugu (piletiostud, piletite tagasiostud)
 • netipoes sooritatud maksetehingute logi

E-posti aadress on vajalik konto loomiseks. Ilma e-posti aadressita ei ole võimalik kasutajaks registreeruda ehk lepingut sõlmida.

Lisaks on võimalik vastutaval töötlejal lisada platvormi kliendi aadress, kui klient soovib pileteid ka posti teel. Samuti säilitatakse nõusolekut turundusteadete vastuvõtmiseks, kui klient on andnud nõusoleku saada teavitusi tulevikus toimuvatest etendustest. Nõusolekut saab anda ja eemaldada netipoodi sisse logides või teavitades oma soovist e-posti teel.

Eeltoodud isikuandmed on nähtavad kõikidele vastutavatele töötlejatele. Seda seetõttu, et kliendil oleks võimalik ükskõik millisest müügipunktist saada teavet enda isikuandmete osas, sh ostetud piletite osas. Samuti on võimalik ükskõik millises müügipunktis printida ostetud ürituse pileteid, piletite broneeringuid või ostuajalugu.

Registreeritud kasutaja andmeid säilitatakse konto sulgemisest alates kolm aastat tulenevalt Piletimaailma õigustatud huvist ning arvestades tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 146 lõikega 1. Kui kolme aasta möödudes on arveid, mille raamatupidamise seadusest tulenev tähtaeg (7 aastat) ei ole möödunud, siis säilitatakse arveid kuni tähtaja lõpuni.

 

Andmekaitsetingimused koostatud: 24.05.2018

Viimati muudetud: 16.05.2022

Minu Piletimaailm

Telli uudiskiri

Piletimaailma haldab

SA Eesti Draamateater
Registrikood: 90008264
Pärnu mnt. 5
Tallinn, 10148, Eesti