Privaatsuspoliitika tingimused

Piletimaailm vahendab pileteid teatrite ja muude üritusekorraldajate näidenditele ja üritustele. Klientide sujuvaks teenindamiseks koguvad ning töötlevad Piletimaailm ja tema volitatud andmetöötlejad (teatrid ja muud Piletimaailma müügipunktid) piletiostjate isikuandmeid.

Piletimaailm kogub isikuandmeid minimaalselt piletiostutehingu haldamiseks ning vastavalt klienditeeninduses tekkivatele vajadustele. Piletimaailm hoolitseb isikuandmete privaatse töötlemise ja turvalise säilitamise eest. Edastame isikuandmeid ainult kas volitatud töötlejatele või tulenevalt seadustest riigiasutustele.

Kogutavad andmed

Piletimaailma netipoe ja selles müügisolevate üritustega tutvuvatelt külastajatelt ei nõuta isikuandmete esitamist. Isikuandmete esitamist nõuame kõikide netipoes sooritatavate ostudega, kus kogume iga kliendi üldandmed, milleks on:

 • ees- ja perenimi
 • e-posti aadress
 • telefoninumber

Netipoe kasutaja võib ostu sooritada kas kasutajaks registreerudes või kasutajaks registreerumata. Netipoe registreerunud kasutaja kohta hoitakse Piletimaailmas lisaks kliendi üldandmetele:

 • netipoe kasutaja parooli (turvaliselt räsi-kujul)
 • kasutajaks registreerumise ja e-posti kinnituste aega

Kliendi üldandmeid võib sõltuvalt vajadusest (näiteks broneeringute tegemine) ka koguda ka teatrite kassades või muudes Piletimaailma müügipunktides.

Mõnede teatrite kassades võib volitatud töötleja kliendi nõusolekul küsida ka muid täiendavaid andmeid, mis võivad olla:

 • kliendi sünniaeg, kui teatril on soov sünnipäevadega seoses oma klientidele üllatusi teha.
 • teatripõhine kliendinumber, kui teater haldab ise oma kliendiprogrammi ning tahab kliendinumbrit salvestada ka Piletimaailmas.
 • aadress, kui piletid saadetakse kliendile postiga
 • nõusolek teatrilt turundusteadete vastuvõtmiseks, kui klient on nõus saama teatrilt aeg-ajalt teavitusi tulevikus toimuvatest etendustest.

Kliendiandmetega on Piletimaailmas seotud ka kliendi:

 • piletiostud
 • piletite broneeringud
 • piletite tagasiostud
 • piletite kontrollimised
 • netipoes sooritatud maksete kinnitused pankadelt või muudelt maksetöötlejatelt.
 • privaatsuspoliitika tingimustega ja andmete töötlemisega nõustumise või mittenõustumise seisukorda.

Kõik Piletimaailma netipoe külastajad võivad liituda uudiskirja tellijaks, mille puhul küsime ainult külastaja e-posti aadressi.

Alla 14 aastased lapsed

Piletimaailma netipood on avalikult nähtav ja kasutatav kõigile külastajatele. Eeldame, et alla 14 aastased lapsed on andnud nõusoleku oma isikuandmeid töödelda ning pileteid osta hooldaja nõusolekul. Hooldajate loata meile jagatud alla 14 aastaste laste isikuandmed kustutatakse, kui selline juhtum on Piletimaailmale teatavaks tulnud.

Eriliigilised (delikaatsed) isikuandmed

Piletimaailm ei kogu eriliigilisi isikuandmeid kliendi soo, tervise, maailmavaate, jne kohta.

Andmete hoidmise aeg ning asukoht

Kõiki andmeid kliendi ja kliendi tehingute kohta hoitakse kuni 7 aastat, vastavalt raamatupidamisnõuetele. Kui klient ei ole selle aja jooksul teinud uusi tehinguid, siis kliendiandmed kustutatakse 7 aasta möödudes.

Isikuandmeid salvestavad ning töötlevad serverid paiknevad Helsingis Soomes.

Küpsised ja logid

Piletimaailma netipoe teenuste sujuvaks pruukimiseks tarvitame kasutajasessiooni ja keele-eelistuste meelespidamiseks netibrauseris küpsiseid (cookies). Kasutajasessiooni ja keele-eelistusi meelespidavad küpsised eemaldatakse netibrauseri sulgedes.

Süsteemsetes logides on kirjas netipoe külastajate tegevustest tekkivad tehnilised andmed, milleks võivad olla olla päringutega saadetud info, päringu teostamise aeg, päringu teostaja IP aadress, päringu õnnestumise/ebaõnnestumise asjaolud ning kasutajasessiooni identifikaator.

Netipoe täiustamise eesmärgil võime kasutusprobleemide ja kitsaskohtade selgitamiseks aeg-ajalt visuaalsel kujul salvestada ja analüüsida netipoe külastajate tegevusi netipoe kasutamisel, kasutades kolmanda osapoole teenuseid nagu Smartlook ja Google Analytics.

Isikuandmete töötlemise eesmärgid

Piletimaailm töötleb isikuandmeid:

 • Sujuva klienditeeninduse korraldamiseks ning lepinguliste kohustuste täitmiseks:
  • netipoes kliendi-identiteedi tuvastamiseks ning iseteeninduslike piletiostude ja muude netipoe toimingute tegemiseks.
  • piletite müügil ja tagasiostul
  • piletiostja probleemide lahendamisel (kadunud piletite taasväljastamine, jne)
  • istekohtade või piletite broneerimisel
 • raamatupidamisnõuete tagamiseks
 • turundusteadete esitamiseks
 • Piletimaailma uudiskirja saatamiseks
 • COVID-19 juhtumi korral isiku teavitamiseks ning COVID-19 epideemia leviku jälgimiseks.

Piletite ostmine isikuandmeid avaldamata

Anonüümselt ehk isikuandmeid Piletimaailmale edastamata on võimalik pileteid osta teatrite kassades või Piletimaailma müügipunktides.

Sinu õigused

Õigus nõusolek andmete töötlemiseks tagasi võtta

Kui juba oled lubanud Piletimaailmal oma isikuandmeid töödelda, siis on sul õigus oma nõusolek tagasi võtta. Nõusolekut tagasi võtta saab:

 • netipoodi sisse logimise järel alajaotuse “Minu andmed” alajaotuses "Uudiskirjad ja turundusteated", või
 • teavitades e-postiga vastavast soovist Piletimaailma

Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

Õigus oma andmete kustutamiseks

Sul on õigus nõuda Piletimaailmalt oma isikuandmete kustutamist, avaldades selleks soovi e-posti teel. Sinu andmed kustutatakse 14 päeva jooksul pärast sellekohase info saatmist Piletimaailmale. Raamatupidamisnõuete tõttu ei saa me kustutada juba toimunud tehinguid, mistõttu saame kustutada ainult need isikuandmed, mille vanus ületab 7 aastat.

Õigus andmete korrastamiseks

Kui oled märganud ebatäpsusi Piletimaailmas töödeldavates enda kohta käivates andmetes, siis on sul õigus nõuda andmete korrastamist. Saad seda nõuda Piletimaailmalt e-posti teel. Kui oled netipoes registreerunud kasutajaks, siis saad osasid andmeid muuta ka ise netipoes alajaotuses “Minu andmed”.

Õigus andmete ülekandmiseks

Sul on õigus saada ligipääs kõikidele Piletimaailmas töödeldud sinu isikuandmetele selleks, et neid andmeid kasutada mõnes teises süsteemis või keskkonnas. Piletimaailm väljastab kõik sinu isikuandmed struktureeritult ja masintöödeldaval JSON-kujul ning tagab soovi korral automaatse andme-edastuse teistesse süsteemidesse vastavalt teistes süsteemides tekkivatele tehnilistele võimalustele.

Kui oled netipoes registreerunud kasutajaks, saad netipoodi sisse logimise järel alajaotuses "Minu andmed" vajutada andmete allalaadimiseks nuppu "Lae alla mu andmed".

Saad ka küsida oma andmete masintöödeldaval kujul väljavõtte, esitades vastava soovi Piletimaailmale e-posti teel.

Andmete töötlejad

Andmete vastutav töötleja

Piletimaailmas kasutatavate isikuandmete vastutav töötleja on SA Eesti Draamateater.

Andmetöötlusküsimustele vastab Helve Täht, e-posti aadressiga piletimaailm@piletimaailm.com.

Volitatud töötlejad

Piletimaailm on volitanud isikuandmeid töötlema oma müügivõrgus tegutsevaid etendusasutusi ja müügipunkte.

Volitatud töötajatel on ligipääs kõikidele kliendiandmetele.

Märksõnadega otsing

Minu Piletimaailm

Telli uudiskiri

Piletimaailma haldab

SA Eesti Draamateater
Pärnu mnt. 5
Tallinn, 10148
Eesti