Maria Metsalu (Eesti): The Well

Baltoscandal 2022

Medium
Maria Metsalu
(Eesti / Estonia)
The Well


Tahtmatu kuid paratamatu järjena oma 2017. aastal esietendunud soolotööle
“Mademoiselle x”, esitleb Maria Metsalu koos tekstilooja Jaakko Pallasvuo, muusiku
Oxhy ning etendaja Bosa Minaga oma uut lavastust "The Well" (“Kaev”). Metsalu eelnev
lavastus “Mademoiselle x” näitlikustas Cotardi sündroomi kasutades zombistumist ja
inimese autopiloodilist käitumist. Samuti janunes see paradoksaalselt ka inimliku
läheduse, puudutuse ja kaastunde järele. Meeleheitlikult inimestevahelist sidet otsides
rõhutas “Mademoiselle x” tegelikult nende eraldatust.
"The Well" läheb selle ideega veel sammu kaugemale – kaasates publikut kaudsete
agentidena teosesse, seab lavastus vaatajaid vastamisi nende kui kaasosaliste
passiivsuse ning aktiivsusega. “Kaev” sisaldab endas kutset publikule, et tunnetada oma
võimu, teadvustamaks, kuidas see mõjub korratult käituvale kehale ning lahket kutset
võimalusele mitte jääda passiivseks tunnistajaks laval sündivale tunnete kaosele. Publiku
tunnistavat pilku kujutletakse selles situatsioonis kliinilise pilguna.
“The Well” peategelase jaoks on reaalsuse reeglid ja tähendused kadunud kuristikku ning
saades teadlikuks oma lõplikkusest, on ärevus ja ontoloogiline ebakindlus leidnud koha
nende asemel. Tal pole perekonda, sõpru ega sidemeid. Maailm oma keerukuses on
muutunud koormavaks, mistõttu langetatakse ta kaevu oma nelja psühhoterapeudi poolt –
need on AJ, Brian, Kevin ja Nick. Tema ülesandeks, lamades kaevupõhjas oma
nahkdiivanil, on kirjutada ja anda maailmale tagasi struktuur. Ta on looja. Ta on maag ja
alkeemik. Läbi selle traagilise kangelase narratiivse loo tegeleb mitte-narratiivne lavastus
isikliku maailmalõpuga oma liminaalsuses. Lavastuse ruum muutub erootiliseks
mõttemaailmaks – sisemiseks ja salajaseks ruumiks. See ruum saab vangistuseks vääralt
käituvale ja reaalsusest eraldatud kehale, mis kuuleb asju, mida ei tohiks kuulda ja näeb
asju, mida seal pole.

Maria Metsalu on eesti päritolu koreograaf ja kunstnik, kes lõpetas 2016. aastal
Amsterdami Kunstiülikooli SNDO (School for New Dance Development). Metsalu loob
visuaalseid performatiivseid teoseid, mis sõltumata valitud meediumist asetavad
epitsentrisse tema enda keha. Ta käsitleb performatiivseid kogemusi ja kõrvalekaldeid kui
võimalusi ning formaate, mille kaudu saab peegeldada asjade seisu ja innustada
tegutsema nii ennast kui ka teisi, luues samal ajal kollektiivset mälu.
Teda huvitab vaatajapositisoon ning viisid, kuidas seda vaidlustada, destabiliseerida või
üldse kaotada. Metsalu töö püüab edendada hämarust ning laiendada tõlgendusi ja
mõisteid, selle asemel et süstematiseerida neid selguseks. Ta käsitleb performance’it kui
radikaalset ruumi, mis on võimeline looma uusi tähendusi ning vaatamis- ja nägemisviise.
Lisaks oma soolotööle on ta rahvusvahelise kunstikollektiivi Young boy dancing group üks
asutajaliikmeid ning on teinud koostööd ja esinenud teiste seas Tino Sehgali, Michele
Rizzo, Nils Amadeus Lange ja Gelitiniga.
Tema soolotöid on näidatud muuhulgas näiteks kaasaegse kunsti keskuses kim? Riias,
Art In General galeriis (Performa17 raames New Yorgis), Kunstraumis Londonis, Nanterre-
Amandieri teatris Pariisis, Kiasma teatris Helsingis, Alt_Cph18 kunstimessil
Kopenhaagenis, FLAM Festivalil Amsterdamis, Les Urbaines festivalil Lausanne'is,
Impulstanz festivalil Viinis, Tallinna Kunstihoones, 3hdFestivalil Berliinis ja Centre d'art
contemporain – la synagogue de Delme’is.


Together with collaborators Jaakko Pallasvuo and Oxhy – working with text and sound,
respectively – and fellow performer Bosa Mina, Metsalu presents an unintentional and
accidental but inevitable sequel to her 2017 solo performance “Mademoiselle x”. In
“Mademoiselle x” Cotard's syndrome was utilised as a tool to express “zombification”
and individuals' autopilot behaviour in the world while simultaneously and paradoxically it
cried out for basic human connection, touch and compassion. Nevertheless, even as it
demonstrated connection, it emphasized disconnection.
“The Well” takes the concept further by incorporating the audience as agents within the
work and confronting them with both their passivity and complicity as observers and
actors. Rather than being witnesses of a passive declaration of emotional turmoil, the
audience is invited to perceive power, and how it inflicts itself on the disorderly body.
The witnessing gaze of the audience will be reimagined as a gaze which has become
clinical.
In “The Well” the preconceived notions regarding the structure and meaning of
protagonist's reality have disappeared into the abyss and the anxiety in which she has
become aware of her finitude, an ontological insecurity has taken effect. She has no
family, no friends, no connections. The world has become overwhelming in its complexity
so she is being lowered into the well by her four psychoanalysts – AJ, Brian, Kevin and
Nick. Her job while lying on her leather couch in the bottom of the well is to write and give
the world a structure. She is a composer. She is a magician and an alchemist. Through
the narrative story of this tragic protagonist, the non-narrative performance deals with an
individual apocalypse in a liminal space. The performance space becomes an erotic
mindscape, an internal and secret place, confinement secluded from reality for the
misbehaving deviant body, hearing what should not be heard, seeing things that are not
there.

Maria Metsalu is an Estonian choreographer and artist, who graduated from
SNDO (School for New Dance Development) in Amsterdam in 2016. She is creating visual
performative works that regardless of the chosen medium place her own body in the
epicentre. She views performative experiences and performing deviance as possibilities
through which one may reflect upon the state of things and become inspired to act,
formats through which collective memory could be created. She is interested in ways the
position of the spectator can be challenged, destabilised or abolished altogether. Her
work seeks to advance ambiguities, to proliferate meanings rather than systematise them
into a clarity. She views performance as a radical space, capable of creating new
meanings, new ways of looking and seeing.
Besides her solo work she is one of the founding members of international art collective
Young boy dancing group and has collaborated with and performed for Tino Sehgal,
Michele Rizzo, Nils Amadeus Lange and Gelatin among others.
Her solo work has been shown at kim? Riga, gallery Art In General during Performa17 in
New York, Kunstraum in London, Theater Nanterre-Amandiers in Paris, Kiasma Theater in
Helsinki, Alt_Cph18 in Copenhagen, FLAM Festival in Amsterdam, Les Urbaines festival in
Lausanne, Impulstanz Festival in Vienna, Tallinn Art Hall in Tallinn, 3hdFestival by
Creamcake in Berlin and Centre d'art contemporain - la synagogue de Delme to name a
few.


R / Fri 8.07 18.30 Spordikirik
L / Sat 9.07 19.00 Spordikirik 
Inglise keeles / in English
Kestus / duration 60 min
Etendusele ei pääse ratastooliga / not accessible with wheelchair


Idee / concept Maria Metsalu; Tekst / text Jaakko Pallasvuo, Maria Metsalu; Heli / sound Oxhy; Etendajad / performers Maria Metsalu, Bosa Mina; Kunstnik / stage Tarvo Porroson; Dramaturgiline tugi / dramaturgical support Manuel David Scheiwiller, Nicolás Facundo Rosés Ponce; Valgus / light Priidu Adlas, Henry Kash; Tehniline tugi / technical support Henry Kasch, Kristiina Tang; Fotod / photos: „The well“, 3hd 2021: Harnessing Control, images by Ink Agop, © Creamcake; Projektijuht / project manager Kaie Küünal, Eneli Järs; Toetajad / supported by Eesti Kultuur Maailmas, Eesti Kultuurkapital / Cultural Endowment of Estonia, Estonian Ministry of Culture; Residentuuritoetus / residency support FABRIKKEN for Kunst og Design, Esitystaiteen Keskus, HIAP – Helsinki International Artist Programme, Nordic Culture Point; Kaasprodutsendid / co-production Kanuti Gildi SAAL, Maria Metsalu; Esietendus / premiere 20.12.2021, Kanuti Gildi SAAL; Esimene showing / first showing 23.10.2021, Park Center Treptow


Toimumisajad

Märksõnadega otsing

Minu Piletimaailm

Telli uudiskiri

Piletimaailma haldab

SA Eesti Draamateater
Pärnu mnt. 5
Tallinn, 10148
Eesti